ZONGULDAK VE ARKEOLOJİ

Yassıkaya Erken Tunç Çağı Yerleşimi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yassıkaya Erken Tunç Çağı yerleşimi, Karadeniz Ereğli Kenti’nin 20 km. doğusunda, Ovaköy dağlık alanınında, Gözeren Deresinin güney kıyısında konumlanır. Yerleşim ilk olarak bölgenin yerlisi ve aynı zamanda Arkeolog olan Cumhur Nalcı’nın dikkatini çekmiştir. Prof. Dr. Turan Efe ve Ereğli Müzesi’nin ortak çalışması sonucu bir aylık kazı gerçekleştirilmiştir.

Gözeren Vadisi’nin her iki tarafı da kayalıktır. Yamaçlar ve gerideki düzlükler ise ormanlık alanlarla kaplıdır. Yerleşme; vadinin güney ucunda; kütlesel ve geniş bir alana yayılan bir kayalığın üzerinde bulunmaktadır.

Yassıkaya; doğuda Sinop İli’nden; batıda Kocaeli Yarımadası’na kadar uzanan sahil şeridi içinde saptanan ilk prehistorik yerleşmedir. Yoğun mimari buluntuya rastlanmamasına ve ele geçen diğer buluntulara dayanılarak; yerleşmenin bir kamp yeri olabileceği önerilmektedir.

Kaynakça

Efe, T., 2004 “Yassıkaya, an Early Bronze Age Site near Heraclea Pontica (Kdz Ereğli) on the Black Sea Coast”, (yay.haz. B. Hänsel) Festschrift für Nĕmejcová Pavùková. Berlin. s.27-38.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin