FEDEK

FEDEK DOSYA İÇERİKLERİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
FORMLAR

Form 2a Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Formu

Form 2b Öğrencinin Danışmanı Değerlendirme Formu

Form 07 Öğretim Üyesi Bilgi Formu

Form 08 Ders Dosyaları Değerlendirme Formu

Form 10 Ders Tanıtım Formu

Form 11 Ders Uygulama Belgesi

Form 12a Dosya İçeriği Formu (Ders Notları İçin)

Form 12b Dosya İçeriği Formu (Öğrenci Çalışmaları Dosyası için)

Form 13 Ders İletişim Bilgileri Formu

ANKETLER

Form 01 Yeni Öğrenci Anket Formu

Form 03 Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Formu

Form 04 Bilgi Toplama Anketi

BELGELER

Komisyon Toplantı Tutanağı Örneği

Öğrenci Not Dağılım Çizelgesi

FEDEK ZAMAN ÇİZELGESİ

Yeni Öğrenci Anketleri (Form 1) : 1. Sınıflara Güz dönemi Genel sınav haftası
Danışman/Öğrenci Değerlendirme Anketleri (Form 2a ve Form 2b): Tüm öğrencilere Bahar dönemi Genel sınav haftası
Öğrenci Ders Değerlendirme Anketleri (Form 3) : Tüm öğrencilere Güz ve Bahar Dönemi Genel Sınav Haftaları
Bilgi Toplama Anketi (Form 4) : Tüm öğrencilere Bahar Döneminde Genel sınav haftası
Mezunlar Anketi (Form 5 ve Form 6) :
Öğrenci işleri tarafından yapılarak bölüme teslim edilmektedir

Öğretim Üyesi bilgi formu (Form 7) : Güz ve Bahar dönemleri Bütünleme haftasını takip eden hafta içerisinde yapılacaktır
Ders Dosyalarının Hazırlanması, Öğrenci Dosyalarının Hazırlanması: Güz ve Bahar dönemleri Bütünleme haftasını takip eden hafta içerisinde yapılacaktır
Öğretim Üyesi Özgeçmiş (FEDEK formatında): Bahar döneminde Bütünleme haftasını takip eden hafta içerisinde yapılacaktır
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin