BÖLÜMÜMÜZ

BÖLÜMÜMÜZ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Arkeoloji Bölümü, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki arkeolojik araştırmaların yetersizliği ve bölgenin bu yöndeki önemi düşünülerek 05.12.2003 tarihinde kurulmuştur. Anadolu toprakları; Paleolitik Çağ’dan (Eski Taş Çağı) itibaren uygarlık tarihinin bütün aşamalarına ve en parlak gelişimlerine ev sahipliği yapmış olma özelliği ile yeryüzünün önemli coğrafyalarından bir tanesi olarak anılmayı hak eder. Anadolu bu önemli konumunu, farklı kültürlerin bir arada yaşamasına olanak tanıyan hümanist geleneğinin varlığına borçludur. Batı Karadeniz Bölgesi de farklı kültürleri barındırması ile bu geleneğe güzel bir örnek oluşturur. Bölümümüzün kuruluş amaçlarından bir tanesi; Batı Karadeniz’de yer alan antik yerleşimlerin saptanması, araştırılması, belgelenmesi, kazı, koruma ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaları gerçekleştirebilecek donanımlı uzman arkeologların yetiştirilmesini sağlamaktır. Diğer kuruluş amacımız ise; öğrencilerimize Paleolitik Çağ’dan başlayarak Roma Çağı sonuna kadar Anadolu ve yakın çevresi kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisini ve bu kültür bölgelerinde antik çağlarda yaşayan uygarlıkların yaratmış oldukları her türlü kültür varlığını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve anlamlandırmayı öğretmektir. Böylelikle; yaşadığı toprakların tarihi mirasına sahip çıkan, koruyan, tanıtan ve konusu ile ilgili çağdaş bilimsel çalışmalar yürütebilen kuşaklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm Tanıtım Kitapçığını İndirmek İçin Tıklayın
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin