BÖLÜMÜMÜZ

MEZUNLARIMIZIN İŞ OLANAKLARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Programlarımızdan arkeolog unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizde sayısı hızla artan Arkeoloji Bölümlerinde akademik personel görev almalarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Bununla birlikte, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde il kültür turizm müdürlüklerinde arkeolog olarak çalışabilmektedirler. Özel sektörde çalışma alanları hızla genişleyen arkeologlar, baraj projeleri, enerji hatları, geniş çaplı inşaat projelerinde uzun süreli olarak istihdam edilmektedirler.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin