BÖLÜMÜMÜZ

AMACIMIZ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüzün kuruluş amaçlarından bir tanesi; Batı Karadeniz’de yer alan ören yerleri ve antik yerleşimlerin saptanması, araştırılması, belgelenmesi, kazı, koruma ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Bölümümüzün kuruluş amaçlarından bir diğeri, ülkemizde ve bölgemizde yapılacak olan arkeolojik çalışmalarda yer alabilecek donanımlı uzman arkeologların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Diğer bir amacımız ise; öğrencilerimize Paleolitik Çağ’dan başlayarak Roma Çağı sonuna kadar Anadolu ve yakın çevresi kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisini ve bu kültür bölgelerinde yaşayan uygarlıkların yaratmış oldukları her türlü kültür varlığını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve anlamlandırmayı öğretmektir. Böylelikle; yaşadığı toprakların tarihi mirasına sahip çıkan, koruyan, tanıtan ve konusu ile ilgili çağdaş
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin