BÖLÜMÜMÜZ

VİZYON VE MİSYONUMUZ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası alanda kabul gören, araştırmacı, yenilikçi, öncü, milli değerlere önem veren, üretken yapısı ile bilime ve topluma katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz
Arkeoloji biliminin meslek etiğine uygun hareket eden, sistemli çalışma kabiliyetine sahip, enterdisipliner çalışmalara yatkın, donanımlı, alanında yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, arkeologlar yetiştirmektir

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin