BÖLÜMÜMÜZÜN KAZILARI

Pompeiopolis Kazıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Bölümümüz öğretim üyelerinden D.r Öğr. Üyesi Tayyar GÜRDAL başkanlığında, Türk, İtalyan, Polonya'lı, Romen ve Kanada'lı bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilen uluslararası bir proje niteliğindeki Pompeiopolis Kazıları bölümümüz öğrencilerine katılım şansı tanımaktadır.
Anadolu’da Roma egemenliğine direnen son komutan olan Mithridates’in, Roma yandaşı Bithynia Kralı Nikomedes’i yendiği yerde, Mithridates’i yenen ünlü Romalı general Pompeius Magnus’un kendi adı ile M.Ö. 66-63 tarihinde kurmuş olduğu Pompeiopolis antik kenti; Gökırmak’ın (Amnias) kazdığı doğal askeri ve ticaret yolunu kontrol eden bir noktada, Taşköprü ilçesinin hemen yanı başındaki Zımbıllıtepe’de yer almaktadır. Pompeiopolis; yazıtlara göre M.S. 2-3.yy.’larda Paphlagonia Bölgesi’nin “metropolisi”, konsül kayıtlarına göre M.S. 325’den itibaren piskoposluk, M.S. 553 İstanbul konsulünde ise başpiskoposluk merkezidir. M.S. 7.yy. Sasani ve sonrasında Arap akınları ile ilk tahribat başlar ve kent önemini yitirir. Taşköprü’nün Çobanoğulları tarafından gerçekleştirilen ilk inşasında ve 1890 ve 1927 yıllarında gerçekleşen iki büyük yangın sonrasında ilçe yeniden inşa edilirken, kentin mermerleri, tuğlaları devşirme malzeme olarak kullanılır. Söz konusu nedenlerle kentte yoğun bir tahribat oluşur. İlk bilimsel kazılar 1984 yılında Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 2009 yılında başlatılan ilk dönem kazılarında temel amaç bilimsel veriyi derleyebilmektir. Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında, bilimsel danışmanlığını yapmakta olduğumuz, Kültür Bakanlığımız ve Taşköprü Belediyesi’nin maddi ve manevi destekleri ile 2017 yılından beri sürdürmekte olduğumuz ikinci dönem kazıları ise; bilimsel veriye ulaşmanın yanında koruma, onarım ve sunum çalışmalarına ağırlık vermeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda kentin tiyatrosu ve zengin mozaikleri ile Roma Villası iki temel çalışma alanı olarak belirlenmiştir.
Geniş yayılım alanı ve nekropol alanının sınırları belirlenmiş olan kentte, ilk kazı çalışmaları 1984 yılında Kastamonu Müzesi tarafından gerçekleştirilir. 2009-2016 yılları arasında ilk dönem kazıları gerçekleştirilir. 2017-2018 yıllarında ikinci dönem kazıları devam ettirilmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin